Valahola

Valahola

Valahola sett mot nord. Tufti til venstre er etter Ola I. Refsdal sitt sel som blei teke ned. Ein del av materialane blei brukt i ei ny hytte like til venstre for biletkanten.
Photo: Torstein Hønsi - 2000

Mtn. farms:

2000-2020 © Torstein Hønsi