Rivedalen

Rivedalen

Vinterbilete av Rivedalen. Biletet av rypa på varden er teke like ovafor stølen.
Photo: Torstein Hønsi - January 26, 2002

Mtn. farms:

2000-2020 © Torstein Hønsi