Sel på Preststølen

Sel på Preststølen

Selet som Marta Vange og Kjell Bergfjord bruker i dag (2000).
Photo: Torstein Hønsi - 2000

Mtn. farms:

2019 © Torstein Hønsi