Sel på Preststølen

Sel på Preststølen

Fjosen til Nils Vange som har vorte stelt til nyleg. Før det nye selet vart bygt, var det dette som var selet.
Photo: Torstein Hønsi - 2000

Mtn. farms:

2000-2020 © Torstein Hønsi