Unnardal

Unnardal

Den søre delen av den fine og turre selbøen i Unnardal. Til venstre i biletet selet til Øystein Thunestveit Midlang.
Photo: Torstein Hønsi - 2000

Mtn. farms:

2000-2020 © Torstein Hønsi