Vikjavev.no | Photo

Hytte på Hang

Hytte på Hang
Hytta til Henning og Inga Sæbø. Bakom viser uthuset deira, og bak der hytta til Turid Vikøren.
Map
Photo: Torstein Hønsi - 1999
2019 © Torstein Hønsi