Hytte på Hang

Hytte på Hang

Hytta til Henning og Inga Sæbø. Bakom viser uthuset deira, og bak der hytta til Turid Vikøren.
Photo: Torstein Hønsi - 1999

Mtn. farms:

2000-2020 © Torstein Hønsi