Hang

Hang

Hang sett mot sør med Enne og Svinadalsholtane bak. Fremst viser Aall-selet (raudt) som tidlegare høyrde til Sjøtun. No er det Bruavoll som eig det. I midten frå venstre selet til Per Johan Øvstedal, sel og uthus til Arne Bjørkhaug (Øvstedal), Tillisch-selet, hytta til Turid Vikøren og hytta til Arvid Brudevoll. Bak på haugen står Søbbe-selet (Audun Sæbø) og hytta til Henning og Inga Sæbø (grøn).
Photo: Torstein Hønsi - 2000

Mtn. farms:

2000-2020 © Torstein Hønsi