Fosse

Fosse

Fosse. Selet og uthuset til Vallestad.
Photo: Torstein Hønsi - 2000

Mtn. farms:

2019 © Torstein Hønsi