Fosse

Fosse

Fosse. Selet og uthuset til Vallestad.
Photo: Torstein Hønsi - 2000

Mtn. farms:

2000-2020 © Torstein Hønsi