Berdalen

Berdalen

Utsikt nedover Berdalen i retning Jordalen
Photo: Torstein Hønsi - September 23, 2000

Mtn. farms:

2019 © Torstein Hønsi