Sauasanking

Sauasanking

Photo: Torstein Hønsi - September 27, 2001

Slideshow: Til 30. september

2000-2020 © Torstein Hønsi