Vikjavev.no | Photo | Til 24. september

Kvilesteinane

Kvilesteinane
Kvilesteinane. Ei stor helle med ein oppmurt fjos under.
Map
Photo: Torstein Hønsi - September 24, 2001
2019 © Torstein Hønsi