Oktober og november

Biletserie publ. 1. desember 2000
2019 © Torstein Hønsi