Guestbook

Search the guestbook

The guestbook is closed for posting since 2019, due to spam. If you have any comments or questions regarding this website, please leave a message on the open Facebook page for Vikjavev.


Siste 20 innlegg

E. James (JIM) Hopperstad
Location: Santa Barbara, Ca. USA

20. august 2004 kl. 05:58
My family came to Minnesota in1890 from Hopperstad.
Have been to visit and never felt so welcome and cared for. You must take alot of pride in living in the most picturesque place in all of NORWAY.Please send greetings to Odvar (Hopperstad) Tryti if possible. He Lives 100m just to the west of the Stave church. I have lost my means of contact in a PDA crash and failure.
Thank you so much for this camera and the picture it transmits. Now that I have found it, I visit every day.

See all of you real soon; Jim Hopperstad

Vævmesteren
24. august 2004 kl. 00:21
Som Veevmefter iakttager man med megen Beklagelse og himmelfallen Beftyrtelse och Indignation, det Factum at det herlige Danske Sprog er lidet, ja sogar ikkun ved tvende Veederfarelser, och da i en meget vulgær og moderniftisk Sprogdracht, udj denne saakaldete Giæste Boeg benyttet, thi det plumpe och offuer=foræncklede Norfke Bonde=Sprog nu seer ud til at fuldstændigt og inderligt have fortrængt det ophavelige Danfke, saavel paa locale Hieme=Siider og paa den Norske Væv forøvrigt, som i Æ-pofte og anden moderne Correspondance. Herunder tør man næften icke nævne det frygtelige saakaldete Sprog som hine unge Nordmænd och Quinder, have taget til Benyttelse udi sin Correspondace med disse nye Haandholde Telegrapher, der tillader enhver udanned Bonde=Søn och Datter at sænde Telegrammer uden engang at gaa ned til Wiigøren, och hvis knaphed paa Estetique og traditionelle Baroque Verdier er i ferd med at gøre det Danske Embeds=Sprog forældet, Guud forby.

Caddy O'Myrkaskog
Location: Baile Ata Cliath/Dublin

24. august 2004 kl. 11:25
Måtte svartemannen forby det danske kartoffel-språk til evig tid!


Igor M`Bq
Location: reactor

24. august 2004 kl. 13:28
Understand little bit danish/norwegian. Less this. More russian! Understand a lot russian.

Cato Josteinovich Myrkaskogov
Location: Dubh'lynn

24. august 2004 kl. 14:38
Русским не будет очень легкий язык, котор нужно выучить. Поэтому я предлагаю что вы пытаетесь японец вместо!

----------------------
For the benefit of several viewers, a translation:

"Russian is not a very easy language to learn. Therefore I suggest that you try japanese! "

(or words to that effect)

Cato
Location: Dublin

24. august 2004 kl. 14:39
slakk gjestebok som ikkje taklar russiske spesiateikn!


Z
Location: kjedlaren

24. august 2004 kl. 15:01
Har lunch-pausen på puben i Dublin blitt litt for lang i dag??

Cato
Location: St. George & the Dragon

24. august 2004 kl. 15:09
Lunchpausar kan umogleg bli for lange!
Vevmeistaren
24. august 2004 kl. 23:44
Sorry Myrkaskov, litt for paranoid gjestebok, men no ser det visst bra ut. Slike spesialteikn kan i verste fall - av kyndige folk - brukast til å halda tyl med vevmeistarar. (Viss sida mi ser ut som eit vrak i morgon, kan du sei hadet til russisken...)

Z
Location: underetagen

25. august 2004 kl. 11:12
Redselen til vevsmeistaren for at kyndige folk skal misbruka denne gjesteboka er nok heilt ubegrunna. Har gått gjennom alle sidene no, og det verkar som det er ein total mangel på kyndige folk her.

C
Location: Building 3, 1. floor.

25. august 2004 kl. 15:27
kyndige til kva, Hr. Z?

Etter å ha observert fleire av skribentane her i Finden tidlegare i sommar, og ved andre høve, så vil eg i alle fall seie at dei er særs kyndige til å handtere ølkruset.


Linda Moe Kittell
Location: Connecticut USA

28. august 2004 kl. 22:36
Ever since we visited your little store on the mountain, I have enjoyed looking out your camera window at the beautiful Norwegian scene below. Thank you for your lovely photography.

B van Doesburg
Location: Netherlands

29. august 2004 kl. 15:26
Verry nice country, Greetings from Holland (Drachten)
Groeten uit Drachten,Nederland

<< July 2004 -

August 2004

- September 2004 >>
2019 © Torstein Hønsi