Kjelven / Botnen

Utt. "bått*n, eldre ogso "aodnafjou:rbått*n ; etternamn Kjelven

2019 © Torstein Hønsi